Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:guideimagefilenamepolicy [2021/02/25 20:15]
Pavel Machyniak vytvořeno
cs:guideimagefilenamepolicy [2021/02/25 20:42] (aktuální)
Pavel Machyniak
Řádek 51: Řádek 51:
 Například: Například:
   * //<taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm// - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm ukládá snímky ve formátu index série, index snímek. První snímek první série se bude jmenovat //000-0000.dcm//.   * //<taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm// - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm ukládá snímky ve formátu index série, index snímek. První snímek první série se bude jmenovat //000-0000.dcm//.
 +  * //<studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex>// - vytvoří adresář podle data studie, v něm vytvoří podadresář s UID studie, ID pacienta a aktuálním datem ukládání. Pod něj ukládá snímky ve formátu index série a index snímek bez koncovky.
   * //<taskId>/<attachmentName>// - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm uloží přílohy pod jejich původním názvem, např. //správa.pdf//.   * //<taskId>/<attachmentName>// - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm uloží přílohy pod jejich původním názvem, např. //správa.pdf//.
  • cs/guideimagefilenamepolicy.txt
  • Poslední úprava: 2021/02/25 20:42
  • autor: Pavel Machyniak