Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:download [2020/01/17 14:04]
Pavel Machyniak [Stiahnite si aktuálnu verziu]
sk:download [2021/06/10 12:58] (aktuálne)
Pavel Machyniak [Popis zmien]
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Stiahnite si aktuálnu verziu ====== ====== Stiahnite si aktuálnu verziu ======
-  * Verzia: **12.1.0.6435** +  * Verzia: **13.0.0.7033** 
-  * Dátum vydania: **17január 2020**+  * Dátum vydania: **10jún 2021**
 <WRAP round download 90%> <WRAP round download 90%>
-{{:wiki:sk.gif|}} [[http://cs.tatramed.sk/download/T3CSetup-12.1.0.6435.exe|T3C 12.1 (Microsoft Windows)]] +[[https://cs.t3c.sk/download/T3CSetup-13.0.0.7033.exe|T3C 13 (Microsoft Windows)]]
  
-{{:wiki:cs.gif|}} [[http://cs.tatramed.sk/download/ReDiMedSetup-12.1.0.6435.exe|ReDiMed 12.1 (Microsoft Windows)]]+[[https://cs.t3c.sk/download/ReDiMedSetup-13.0.0.7033.exe|ReDiMed 13 (Microsoft Windows)]] - pre inštitúcie zapojené v projekte [[https://www.medimed.cz|MeDiMed]] 
 + 
 +[[https://cs.t3c.sk/download/T3CManSK.pdf|Používateľská príručka]] 
 +[[https://cs.t3c.sk/download/T3CGuideSK.pdf|Stručná príručka]] 
 +[[https://cs.t3c.sk/download/TomoConLite-24.0.4508.1.zip|Balíček TomoCon Lite]]
 </WRAP> </WRAP>
  
 ===== Popis zmien ===== ===== Popis zmien =====
-  * Zjednodušené otváranie prijatých štúdií v //TomoCon Workstation//, chýbajúce objekty sa nahrajú automaticky +  * Optimalizovaná verzia pre komunikáciu s cloudovým //Serverom v13// 
-  * Zjednodušené otváranie prijatých príloh +    Priame sťahovanie z cloudového úložiska 
-  * Opravené problémy pri otváraní prijatých štúdií v //TomoCon Lite// +    * Zrušené kontakty inštitúcií 
-  * Vyhľadávanie //Servisu// +  * Zjednodušený proces aktivácie registrácie inštitúcie 
-  * Diagnostika pripojenia +  * Vylepšená indikácia niektorých stavov štúdie 
-  * //Konzola// podporuje //SSO// (jednotné prihlásenie) pre //TomoCon PACS// +  * Optimalizácia pri odosielaní štúdie viacerým adresátom 
-  Aktualizované používateľské rozhranie: +  * Optimalizácia odosielania a sťahovania pri problematickom pripojení na Internet 
-    * Všetky nastavenia v jednom dialógovom okne +  * Verzia 13.0.0.7033 oproti 13.0.0.6946 obsahuje len opravenú migráciu údajov v inštalátore 
-    * Pridané systémové oznámenia o prichádzajúcich štúdiách (konfigurovateľné) +
-    * Aktualizované ikony +
-  * Používateľské nastavenia sú uložené na //Servise//, lokálne nastavenia sú teraz globálne pre počítač +
-  * Automatické ukladanie prichádzajúcich štúdií na //Konzole// je konfigurovateľné iba pre //TomoCon Workstation// +
-  * Inštalátor umožňuje zjednodušený výber typu inštalácie +
-  * Automatické filtrovanie duplicitných odchádzajúcich štúdií na //Servise// v 24 hodinovom okne +
-  * Dáta presunuté z priečinka //Program Files// do priečinka //Program Data//+
  
  • sk/download.1579266241.txt.gz
  • Posledná úprava: 2020/01/17 14:04
  • od Pavel Machyniak