Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:guideimagefilenamepolicy [2021/02/25 19:49]
Pavel Machyniak vytvorené
sk:guideimagefilenamepolicy [2021/03/01 12:07] (aktuálne)
Pavel Machyniak
Riadok 16: Riadok 16:
   * //<currentDate>// - aktuálny dátum   * //<currentDate>// - aktuálny dátum
   * //<currentDatetime>// - aktuálny dátum a čas   * //<currentDatetime>// - aktuálny dátum a čas
-  * //<institutionId>// - ID inštitúcie (formár prefix#číslo, napr. sk#1)+  * //<institutionId>// - ID inštitúcie (formát prefix#číslo, napr. sk#1)
   * //<institutionName>// - názov inštitúcie   * //<institutionName>// - názov inštitúcie
   * //<institutionCountry>// - krajina sídla inštitúcie   * //<institutionCountry>// - krajina sídla inštitúcie
Riadok 51: Riadok 51:
 Napríklad: Napríklad:
   * //<taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm// - vytvorí adresár pre ID úlohy a v ňom ukladá snímky vo formáte index série, index snímku. Prvý snímok prvej série sa bude volať //000-0000.dcm//.   * //<taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm// - vytvorí adresár pre ID úlohy a v ňom ukladá snímky vo formáte index série, index snímku. Prvý snímok prvej série sa bude volať //000-0000.dcm//.
 +  * //<studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex>// - vytvorí adresár podľa dátumu štúdie, v ňom vytvorí podadresár s UID štúdie, ID pacienta a aktuálnym dátumom ukladania. Pod neho ukladá snímky vo formáte index série a index snímku bez koncovky.
 +  * //<taskId>/<attachmentName>// - vytvorí adresár pre ID úlohy a v ňom uloží prílohy pod ich pôvodným názvom, napr. //správa.pdf//.
  • sk/guideimagefilenamepolicy.1614278999.txt.gz
  • Posledná úprava: 2021/02/25 19:49
  • od Pavel Machyniak