Zmena údajov o mojej inštitúcií

Všetky zadané informácie o Vašej inštitúcií sú dostupné pre ostatných klientov systému. Uľahčujú im komunikáciu s Vami. Preto si prosím udržiavajte tieto informácie aktuálne.

Ak chcete zmeniť identitu inštitúcie (Názov, Popis alebo Adresu), obráťte sa prosím na zákaznícku podporu.

 • Spustite aplikáciu Konzola T3C
 • Kliknite na ikonu Inštitúcie v nástrojovej lište
 • Kliknite na tlačidlo Zmeniť moje údaje
 • V časti Zoznam kontaktov môžete spravovať kontakty
 • V časti Podrobnosti môžete upraviť informácie o vybranom kontakte

V rámci inštitúcie je možné spravovať kontakty. Hlavný kontakt reprezentuje inštitúciu, ďalšie kontakty môžu reprezentovať oddelenia alebo ľudí viditeľných pre ostatných účastníkov systému. Ak sú definované kontakty, odosielateľ potom môže pri posielaní zvoliť okrem inštitúcie aj konkrétny kontakt, pre koho je štúdia určená.

Pridanie a zmena

 • Ak chcete definovat nový kontakt, kliknite na tlačidlo Pridať
 • V strome kontaktov sa zobrazí nová položka <Nový kontakt>, v pravej časti s podrobnosťami môžete meniť jednotlivé informácie pre daný kontakt
  • Oddelenie - vyberte z preddefinovaných položiek, alebo zadajte vlastný text. Ak definujete kontakt pre osobu, nechajte toto pole prázdne
  • Názov - názov oddelenia alebo meno osoby, pomocou neho Vás identifikujú ostatní klienti
  • Ďalej môžete upraviť ostatné položky: adresa, telefón, mobilný telefón, fax, e-mail, adresa web stránky, skype kontakt, poznámka
  • Tieto položky zadajte, len pokiaľ sú odlišné od hlavného kontaktu
  • Niektoré polia sú viacriadkové. Keď potrebujete zadať viacero údajov pre jednu položku, napíšte ich do nového riadku, napr. Telefón:

+421 2 6020 2301
+421 2 6020 2324

 • Ak chcete zmeniť už existujúci kontakt, kliknite na neho v strome. Zobrazia sa jeho podrobnosti a môžete ich meniť.

Zmazanie

 • Ak chcete jeden z kontaktov zmazať:
  • Kliknite na kontakt v strome
  • Kliknite na tlačidlo Zmazať