Nastavenie proxy servera

V priečinku conf inštalácie Servisu T3C nájdite súbor main.conf, pridajte alebo upravte nasledujúce položky:

proxy = 1
proxy.server = adresa:port
proxy.user = pouzivatel
proxy.password = heslo

Pre verziu staršiu ako 12 platia nasledovné nastavenia:

V priečinku Service inštalácie T3C nájdite súbor main.conf, pridajte alebo upravte nasledujúce položky:

service.proxy = 1
service.proxyServer = adresa:port
service.proxyUser = pouzivatel
service.proxyPassword = heslo

Zmeny sa prejavia až po reštarte Servisu T3C.