Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
sk:guideservicefilenamepolicy [2021/02/25 20:17]
Pavel Machyniak
sk:guideservicefilenamepolicy [2021/02/25 20:33] (aktuálne)
Pavel Machyniak
Riadok 1: Riadok 1:
-===== Zmena politiky pre názvy súborov ukladanej štúdie =====+===== Zmena politiky pre názvy súborov ukladanej štúdie pomocou Servisu =====
 <WRAP round important 90%> <WRAP round important 90%>
 Tento postup platí pre T3C od verzie 13.\\ Tento postup platí pre T3C od verzie 13.\\
Riadok 11: Riadok 11:
     * Východzia politika je //<taskId>/<attachmentName>//     * Východzia politika je //<taskId>/<attachmentName>//
   * [[guideImageFilenamePolicy|Formát politiky vytvárania názvov súborov pre štúdiu]]   * [[guideImageFilenamePolicy|Formát politiky vytvárania názvov súborov pre štúdiu]]
-  * Po zmene je nutné reštartovať //T3C Servis//+  * Po zmene je nutné reštartovať //Servis T3C//
  • sk/guideservicefilenamepolicy.txt
  • Posledná úprava: 2021/02/25 20:33
  • od Pavel Machyniak