Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:guideservicejobstorage [2019/06/27 13:35]
Pavel Machyniak Discussion status changed
sk:guideservicejobstorage [2020/01/24 16:18] (aktuálne)
Martin Machyniak
Riadok 1: Riadok 1:
 ===== Zmena pracovného úložiska pre štúdie ===== ===== Zmena pracovného úložiska pre štúdie =====
 +<WRAP round important 90%>
 +Tento postup platí pre T3C od verzie 12.
 +</​WRAP>​
   * Vypnite //Servis T3C//   * Vypnite //Servis T3C//
-  * Presuňte celý adresár //jobs// z miesta, kde je nainštalovaný //Servis T3C// (zväčša C:\Program Files (x86)\TatraMed s.r.o.\T3C\Service) na požadované miesto +  * Presuňte celý podpriečinok //study// z priečinka //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service//​ na požadované miesto 
-  * V adresári ​//Servisu T3C// zmeňte ​v konfiguračnom súbore //​main.conf//​ (kódovanie textu je v UTF-8): +  * V priečinku //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf//​ urobte v konfiguračnom súbore //​main.conf//​ (kódovanie textu je v UTF-8) nasledovné zmeny: 
-    * Pridajtealebo zmeňte nastavenie //​jobs.directory = // a zadajte požadovaný adresár. Prosím použite dopredné lomítka ///// na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok ​//\// ich treba zdvojiť, lebo tento znak služi na kódovanie špeciálnych znakov), napr.: <​code>​+    * Pridajte (alebo zmeňte) nastavenie //​study.directory = // a zadajte požadovaný ​adresár. Prosím použite dopredné lomítka ///// na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok \ ich treba zdvojiť, lebo tento znak slúži na kódovanie špeciálnych znakov), napr.: <​code>​ 
 +study.directory = D:/t3c data/​studie 
 +study.directory = D:\\t3c data\\studie 
 +</​code>​ 
 +    * Uložte zmeny 
 +  * Spustite //Servis T3C//, pokiaľ ste vykonali všetky kroky správne, v //Konzole// by sa mali zobraziť pôvodné štúdie 
 + 
 +<WRAP round info 90%> 
 +Tento postup platí pre staršie verzie T3C. 
 +</​WRAP>​ 
 +  * Vypnite //Servis T3C// 
 +  * Presuňte celý podpriečinok ​//jobs// z miesta, kde je nainštalovaný //Servis T3C// (zväčša C:\Program Files (x86)\TatraMed s.r.o.\T3C\Service) na požadované miesto 
 +  * V priečinku ​//Servisu T3C// urobte ​v konfiguračnom súbore //​main.conf//​ (kódovanie textu je v UTF-8) ​nasledovné zmeny
 +    * Pridajte ​(alebo zmeňtenastavenie //​jobs.directory = // a zadajte požadovaný adresár. Prosím použite dopredné lomítka ///// na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok \ ich treba zdvojiť, lebo tento znak služi na kódovanie špeciálnych znakov), napr.: <​code>​
 jobs.directory = D:/t3c data/studie jobs.directory = D:/t3c data/studie
 jobs.directory = D:\\t3c data\\studie jobs.directory = D:\\t3c data\\studie