Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:moveinstallationwithalldata [2020/01/24 12:32]
Martin Machyniak [Postup]
sk:moveinstallationwithalldata [2020/01/24 13:09] (aktuálne)
Martin Machyniak [Postup]
Riadok 25: Riadok 25:
  
   * Na pôvodnom počítači ukončite prácu so //systémom T3C//, zavrite //Konzolu T3C// a vypnite //Servis T3C// (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu //T3C Service//)   * Na pôvodnom počítači ukončite prácu so //systémom T3C//, zavrite //Konzolu T3C// a vypnite //Servis T3C// (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu //T3C Service//)
-  * Z pôvodného počítača odzálohujte z priečinka //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C//​ podpriečinok //​Service//​. +  * Z pôvodného počítača odzálohujte z priečinka //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C//​ podpriečinok //Service//. Uistite sa, že obsahuje podpriečinok //conf// a v ňom súbory //​main.conf//​ a //pk.pem//. 
-  * Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre [[restoreinstallationfrombackup#​postup|obnovu inštalácie zo zálohy]]. V kroku, kde sa kopírujú súbory zo zálohy, skopírujte všetky súbory z vytvorenej zálohy.+  * Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre [[restoreinstallationfrombackup#​postup|obnovu inštalácie zo zálohy]].
   * Po úspešnej inštalácií je dôležite zabezpečiť,​ aby sa //Servis T3C// už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:​   * Po úspešnej inštalácií je dôležite zabezpečiť,​ aby sa //Servis T3C// už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:​
     * Odinštalujte systém T3C     * Odinštalujte systém T3C