Presun inštalácie na nový počítač bez zachovania údajov

 • Prístup k pôvodnej inštalácií Servisu T3C
 • Autorizačnú frázu k súkromnému kľúču, pokiaľ je ňou zabezpečený
 • Privilégia správcu pre operačný systém Windows na cieľovom počítači

Počas presunu inštalácie T3C budú služby systému T3C nedostupné.

V rámci organizácie je možné inštalovať len jeden uzol Servisu T3C kvôli konzistentnosti údajov a komunikácie s centrálnym Serverom T3C.

Tento postup platí pre T3C od verzie 12.
Ak máte staršiu verziu, urobte najskôr aktualizáciu T3C, následne pokračujte podľa tohto postupu.

 • Na pôvodnom počítači ukončite prácu so systémom T3C, zavrite Konzolu T3C a vypnite Servis T3C (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu T3C Service)
 • Z pôvodného počítača odzálohujte z priečinka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service podpriečinok conf. Uistite sa, že obsahuje súbory main.conf a pk.pem.
 • Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre obnovu inštalácie zo zálohy.
 • Po úspešnej inštalácií je dôležite zabezpečiť, aby sa Servis T3C už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:
  • Odinštalujte systém T3C
  • Zmažte registráciu ktorá sa z bezpečnostných dôvodov ponechá aj po odinštalovaní - zmažte priečinok kde bol nainštalovaný systém T3C