Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:moveinstallationwithregistration [2020/01/24 12:31]
Martin Machyniak [Postup]
sk:moveinstallationwithregistration [2020/01/24 13:07] (aktuálne)
Martin Machyniak [Postup]
Riadok 20: Riadok 20:
  
   * Na pôvodnom počítači ukončite prácu so //systémom T3C//, zavrite //Konzolu T3C// a vypnite //Servis T3C// (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu //T3C Service//)   * Na pôvodnom počítači ukončite prácu so //systémom T3C//, zavrite //Konzolu T3C// a vypnite //Servis T3C// (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu //T3C Service//)
-  * Z pôvodného počítača odzálohujte z priečinka //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf// súbory //​main.conf//​ a //pk.pem//, prípadne celý priečinok //conf//, pokiaľ chcete uchovať nastavenia+  * Z pôvodného počítača odzálohujte z priečinka //​%ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service// podpriečinok //conf//. Uistite sa, že obsahuje ​súbory //​main.conf//​ a //​pk.pem//​. 
-  * Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre [[restoreinstallationfrombackup#​postup|obnovu inštalácie zo zálohy]]. V kroku, kde sa kopírujú súbory zo zálohy, skopírujte všetky súbory z vytvorenej zálohy.+  * Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre [[restoreinstallationfrombackup#​postup|obnovu inštalácie zo zálohy]].
   * Po úspešnej inštalácií je dôležite zabezpečiť,​ aby sa //Servis T3C// už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:​   * Po úspešnej inštalácií je dôležite zabezpečiť,​ aby sa //Servis T3C// už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:​
     * Odinštalujte systém T3C     * Odinštalujte systém T3C