sk:troubleshootingserverconnection

Riešenie problémov spojenia so Serverom T3C

Pokiaľ systém T3C doteraz pracoval správne a dostupnosť sa trvalo zmenila v nejakom čase, overte si prosím či neboli zmeny v nastavení siete, infraštruktúry a prístupu na Internet vo Vašej organizácii. Často sa stáva, že v pondelok ráno prestane fungovať spojenie so Serverom T3C kvôli tomu, že cez víkend sa robila údržba, alebo výmena infraštruktúry, sieťových komponentov, prípadne prekonfigurovanie systému.

 • Servis T3C a Konzola T3C sú spustené
 • V Konzole T3C je indikácia problémov spojenia so Serverom T3C pomocou ikony v pravom dolnom rohu aplikácie
 • Problémy s pripojením na Internet alebo prekladom adries
 • Server T3C má krátkodobý výpadok, alebo je preťažený
 • Servis T3C sa pripája na Internet pomocou servera proxy, ktorý momentálne nepracuje, alebo sa zmenilo jeho nastavenie, prípadne autorizácia
 • Komunikácia je blokovaná Firewall-om

Otvorte si internetový prehliadač a skúste pristúpiť k viacerým stránkam na Internete. V prípade problémov kontaktujte Vášho poskytovateľa pripojenia na Internet, prípadne sieťového správcu.

Zistite dostupnosť Servera T3C na adrese https://cs.t3c.sk alebo https://cs.t3c.cz:

 • Ak sa zobrazí stránka s logom T3C v zelenom kruhu, pripojenie je v poriadku
 • Ak sa zobrazí stránka s logom T3C v oranžovom kruhu, server môže byť krátkodobo preťažený
 • Ak sa zobrazí stránka s logom T3C v červenom kruhu, prípadne sa nezobrazí žiadna stránka:
  • Chyba pri preklade adries:
   • v príkazovom riadku spustite nslookup
   • zadajte adresu cs.t3c.sk alebo cs.t3c.cz
   • overte že sa preloží na 52.232.111.202
  • Server je blokovaný - skúste prístup z inej siete, prípadne iného zariadenia
  • Server má výpadok, alebo je pripojenie momentálne preťažené - vyskúšajte neskôr

Pokiaľ je dostupnosť Servera T3C v poriadku, ale Servis T3C nekomunikuje, môže to znamenať problém s proxy serverom. Overte si prosím nastavenie siete. Pozrite si tiež postup pre nastavenie proxy servera.

Pokiaľ je dostupnosť Servera T3C v poriadku, ale Servis T3C nekomunikuje, sieťovú komunikáciu Servisu T3C môže blokovať Firewall. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v Konzole T3C vyberte v ponuke Pohľad/Aktualizovať zo Servera.

 • sk/troubleshootingserverconnection.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 14:59
 • od Pavel Machyniak