Riešenie problémov so spojením s centrálnym Serverom T3C

Pokiaľ systém T3C doteraz pracoval správne a dostupnosť sa trvalo zmenila v nejakom čase, overte si prosím či neboli zmeny v nastavení siete, infraštruktúry a prístupu na Internet vo Vašej organizácií. Často sa stáva, že v pondelok ráno prestane fungovať spojenie so Serverom T3C kvôli tomu, že cez víkend sa robila údržba, alebo výmena infraštruktúry, sieťových komponentov, prípadne prekonfigurovanie systému.

 • Service T3C a Konzola T3C sú spustené
 • V Konzole T3C je indikácia problémov so spojením s centrálnym Serverom T3C pomocou ikony v pravom dolnom rohu aplikácie
 • Problémy s pripojením na Internet alebo prekladom adries
 • Server T3C má krátkodobý výpadok, alebo je preťažený
 • Servis T3C sa pripája na Internet pomocou servera proxy, ktorý momentálne nepracuje, alebo sa zmenili jeho nastavenia, prípadne autorizácia
 • Komunikácia je blokovaná „Firewall-om“

Pripojenie na Internet

Otvorte si internetový prehliadač a skúste pristúpiť k viacerým stránkam na Internete. V prípade problémov kontaktujte Vášho poskytovateľa pripojenia na Internet, prípadne sieťového správcu.

Dostupnosť centrálneho Servera T3C

Zistite dostupnosť centrálneho Servera T3C na adrese https://cs.tatramed.sk:

 • Zobrazí sa stránka s logom T3C v zelenom kruhu, pripojenie je v poriadku
 • Zobrazí sa stránka s logom T3C v oranžovom kruhu, server môže byť krátkodobo preťažený
 • Zobrazí sa stránka s logom T3C v červenom kruhu, prípadne sa nezobrazí žiadna stránka:
  • Chyba pri preklade adries - vyskúšajte prístup pomcou IP adresy http://195.28.95.62
  • Server je blokovaný - skúste prístup z inej siete, prípadne iného zariadenia
  • Server má výpadok, alebo je pripojenie momentálne preťažené - vyskúšajte neskôr

Proxy server

Pokiaľ je dostupnosť centrálneho Servera T3C v poriadku, ale Servis T3C nekomunikuje, môže to znamenať problém s proxy serverom. Overte si prosím nastavenie siete. Pozrite si tiež postup pre nastavenie proxy servera.

Firewall

Pokiaľ je dostupnosť centrálneho Servera T3C v poriadku, ale Servis T3C nekomunikuje, sieťovú komunikáciu Servisu T3C môže blokovať Firewall. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v Konzole T3C vyberte v ponuke Pohľad/Aktualizovať zo Server T3C.