Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:troubleshootingserviceconnection [2019/06/27 13:36]
Pavel Machyniak Discussion status changed
sk:troubleshootingserviceconnection [2020/01/23 10:15] (aktuálne)
Martin Machyniak [Predpoklad]
Riadok 2: Riadok 2:
 ===== Predpoklad ===== ===== Predpoklad =====
   * //Konzola T3C// je spustená   * //Konzola T3C// je spustená
-  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov so spojením so //Servisom T3C// pomocou ​červenej kruhovej ​ikony v pravom dolnom rohu aplikácie+  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov so spojením so //Servisom T3C// pomocou ikony {{:​wiki:​connection-noconnection.png?​15|}} ​v pravom dolnom rohu aplikácie
  
 ===== Možné príčiny a riešenia ===== ===== Možné príčiny a riešenia =====