sk:troubleshootingserviceconnection

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revízia Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
sk:troubleshootingserviceconnection [2019/06/27 13:36]
Pavel Machyniak Discussion status changed
sk:troubleshootingserviceconnection [2021/02/16 11:41] (aktuálne)
Pavel Machyniak
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Riešenie problémov so spojením so Servisom T3C ======+====== Riešenie problémov spojenia so Servisom T3C ======
 ===== Predpoklad ===== ===== Predpoklad =====
   * //Konzola T3C// je spustená   * //Konzola T3C// je spustená
-  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov so spojením so //Servisom T3C// pomocou červenej kruhovej ikony v pravom dolnom rohu aplikácie+  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov spojenia so //Servisom T3C// pomocou ikony {{:wiki:connection-noconnection.png?15|}} v pravom dolnom rohu aplikácie
  
 ===== Možné príčiny a riešenia ===== ===== Možné príčiny a riešenia =====
   * //Servis T3C// nie je spustený   * //Servis T3C// nie je spustený
   * Chybná konfigurácia pripojenia na //Servis T3C//   * Chybná konfigurácia pripojenia na //Servis T3C//
-  * Komunikácia so //Servisom T3C// je blokovaná //Firewall-om//+  * Komunikácia so //Servisom T3C// je blokovaná //Firewall//-om
  
 ==== Servis T3C ==== ==== Servis T3C ====
-Prosím overte či je Servis T3C [[checkinstallation#servis_t3c|spustený]]+Prosím overte či je [[checkinstallation|Servis T3C spustený]].
  
 ==== Konfigurácia pripojenia ==== ==== Konfigurácia pripojenia ====
-Pokiaľ je //Servis T3C// nainštalovaný na inom počítači, uistite sa, že je //Konzola T3C// nakonfigurovaná tak, aby sa pripájal na //Servis T3C// na vzdialenom počítači.+Pokiaľ je //Servis T3C// nainštalovaný na inom počítači, uistite sa, že je //Konzola T3C// nakonfigurovaná tak, aby sa [[guideconsolesettingsserviceconnection|pripájal na Servis T3C na vzdialenom počítači]].
  
 ==== Firewall ==== ==== Firewall ====
-Sieťovú komunikáciu môže blokovať Firewall. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v //Konzole T3C// vyberte v ponuke //Pohľad/Aktualizovať//. Pokiaľ je //Servis T3C// nainštalovaný na inom počítači, spojenie môže blokovať //Firewall// umiestnený na vzdialenom počítači, ako aj //Firewall// umiestnený na sieti.+Sieťovú komunikáciu môže blokovať Firewall ktorý je buď súčasťou operačného systému Microsoft Windows alebo antivírového programu. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v //Konzole T3C// vyberte v ponuke //Pohľad/Aktualizovať//. Pokiaľ je //Servis T3C// nainštalovaný na inom počítači, spojenie môže blokovať //Firewall// umiestnený na vzdialenom počítači, ako aj //Firewall// umiestnený sieti.
  
 ~~DISCUSSION:off~~ ~~DISCUSSION:off~~
  • sk/troubleshootingserviceconnection.1561635371.txt.gz
  • Posledná úprava: 2019/06/27 13:36
  • od Pavel Machyniak