cs:moveinstallationwithalldata

Přesun se zachováním všech údajů

Před přesunem instalace prosím smažte v Konzole T3C všechny zpracované studie. Urychlíte tak přesun objemných dat.

V rámci organizace lze nainstalovat pouze jeden uzel Služby T3C z důvodu konzistence dat a komunikace se Serverem T3C. Pokud potřebujete nainstalovat více uzlů, nainstalujte Službu T3C na server a na ostatní počítače nainstalujte pouze Konzoly T3C.

Kvůli kompatibilitě přenášených dat mezi klienty systému T3C není možné používat starší verzi aplikace, než tu, co jste již používali. Vždy doporučujeme instalovat pouze aktuální verzi.

 • Přístup k původní instalaci Servisu T3C
 • Autorizační frázi pro soukromý klíč, pokud je ní zajištěn
 • Oprávnění správce operačního systému Microsoft Windows na cílovém počítači
 • Médium pro přenos objemných dat, případně síťové propojení obou počítačů

Během přesunu instalace T3C nebudou služby systému T3C dostupné.

Tento postup platí pro T3C od verze 12.
Pokud máte starší verzi, doporučujeme udělat aktualizaci T3C, následně pokračujte podle tohoto postupu.

 • Na původním počítači ukončete práci se systémem T3C, zavřete Konzolu T3C a vypněte Servis T3C (spusťte správce lokálních služeb Windows a ukončete službu T3C Service)
 • Vytvořte zálohu všech údajů na původním počítači
 • Dále prosím postupujte podle postupu pro obnovu instalace ze zálohy
 • Po úspěšné instalaci je důležité zajistit, aby se Servis T3C už více na původním počítači nespouštěl:
  • Odinstalujte systém T3C
  • Smažte registraci, která se z bezpečnostních důvodů ponechá i po odinstalování - smažte složku kde byl nainstalován systém T3C
 • cs/moveinstallationwithalldata.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/16 14:29
 • autor: Martin Machyniak