sk:backupconfiguration

Záloha konfigurácie

Pre obnovu registrácie je nevyhnutné odzálohovať minimálne súbory pk.pem a main.conf.

Tento postup je platný pre zálohu konfigurácie od verzie 13.

 • Konfigurácia sa nachádza v priečinku %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf.
 • Odporúčame odzálohovať tento priečinok ihneď po inštalácií, prípadne po zmene nastavení.
 • Minimálna záloha by mala obsahovať súbory pk.pem a main.conf. Bez nich sa registrácia nedá obnoviť.
 • Popis súborov:
  • main.conf - hlavný konfiguračný súbor
  • pk.pem - súkromný kľúč
  • user.db - databáza používateľov
  • notification.db - databáza pre notifikácie
  • device.json, receiver.json, removing.json, sending.json, storing.json - nastavenia automatizácie
 • sk/backupconfiguration.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/15 11:13
 • od Martin Machyniak