sk:backupservice

Záloha všetkých dát

Pre obnovu registrácie je nevyhnutné odzálohovať minimálne súbory pk.pem a main.conf.

Tento postup je platný pre zálohu konfigurácie od verzie 13.

 • Dáta sa nachádzajú v priečinku %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service.
 • Pred zálohou je nutné zastaviť službu Servis T3C a po dokončení ju opäť spustiť
 • Popis priečinkov, zoradené sú podľa dôležitosti zálohovania:
  • conf - celá konfigurácia, tento adresár je nevyhnutný pre obnovu
  • record - záznamy činnosti
  • bundle - pracovný priečinok
  • study - databáza štúdií, predstavuje veľký objem dát, sú to aktuálne štúdie zobrazené v Konzole
  • message - databáza správ, sú to aktuálne správy zobrazené v Konzole
  • log - priečinok pre žurnálové súbory, neodporúčame zálohovať
  • institution - databáza inštitúcií, neodporúčame zálohovať, aktuálne údaje sa stiahnu zo servera automaticky
  • robot - pracovný priečinok pre automatizáciu, neodporúčame zálohovať
  • script - skripty pre generovanie upozornení, nezálohovať, aktuálna verzia sa nainštaluje počas inštalácie
  • package - aktuálne balíčky, nezálohovať, nainštalujú sa počas inštalácie a aktualizujú sa automaticky zo servera
  • tool - podporné nástroje, nezálohovať, nainštalujú sa počas inštalácie a aktualizujú sa automaticky zo servera
 • sk/backupservice.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/15 11:12
 • od Pavel Machyniak