Toto je staršia verzia dokumentu!


Stiahnite si aktuálnu verziu

 • Verzia: 12.1.0.6435
 • Dátum vydania: 17. január 2020
 • Zjednodušené otváranie prijatých štúdií v TomoCon Workstation, chýbajúce objekty sa nahrajú automaticky
 • Zjednodušené otváranie prijatých príloh
 • Opravené problémy pri otváraní prijatých štúdií v TomoCon Lite
 • Vyhľadávanie Servisu
 • Diagnostika pripojenia
 • Konzola podporuje SSO (jednotné prihlásenie) pre TomoCon PACS
 • Aktualizované používateľské rozhranie:
  • Všetky nastavenia v jednom dialógovom okne
  • Pridané systémové oznámenia o prichádzajúcich štúdiách (konfigurovateľné)
  • Aktualizované ikony
 • Používateľské nastavenia sú uložené na Servise, lokálne nastavenia sú teraz globálne pre počítač
 • Automatické ukladanie prichádzajúcich štúdií na Konzole je konfigurovateľné iba pre TomoCon Workstation
 • Inštalátor umožňuje zjednodušený výber typu inštalácie
 • Automatické filtrovanie duplicitných odchádzajúcich štúdií na Servise v 24 hodinovom okne
 • Dáta presunuté z priečinka Program Files do priečinka Program Data
 • sk/download.1579266241.txt.gz
 • Posledná úprava: 2020/01/17 14:04
 • od Pavel Machyniak