Tento postup platí pre T3C od verzie 12.

Pokiaľ pripojenie na vzdialený Servis T3C nebolo ešte nakonfigurované, automaticky prebehne jeho vyhľadanie.

 • Spustite Konzolu T3C
 • Z ponuky zvoľte Konzola/Nastavenia…
 • Prepnite sa na záložku Systémové
 • Pre Servis T3C zadajte do poľa Adresa IP alebo doménovú adresu počítača, kde je nainštalovaný Servis T3C, alebo
 • Stlačte tlačidlo Vyhľadať
  • Otvorí sa Vyhľadávanie Servisu, kde Konzola vyhľadáva kompatibilné Servisy a každý nájdený zobrazí ako položku v zozname
  • Označte jednu položku v zozname a stlačte Vybrať
  • Údaje o Servise sa zapíšu do poľa Adresa a Port pre Servis T3C

Pre staršie verzie T3C použite nasledovný postup.

 • Spustite Konzolu T3C
 • Z ponuky zvoľte Konzola/Nastavenia Konzoly…
 • Prepnite sa na záložku Systémové
 • Do poľa Adresa Servisu T3C zadajte IP alebo doménovú adresu počítača, kde je nainštalovaný Servis T3C