História vydaných verzií

 • Opravená migrácia údajov v inštalátore
 • Vylepšený a zjednotený formát e-mailových upozornení
 • Optimalizovaná verzia pre komunikáciu s cloudovým Serverom v13
  • Priame sťahovanie z cloudového úložiska
  • Zrušené kontakty inštitúcií
 • Zjednodušený proces aktivácie registrácie inštitúcie
 • Vylepšená indikácia niektorých stavov štúdie
 • Optimalizácia pri odosielaní štúdie viacerým adresátom
 • Optimalizácia odosielania a sťahovania pri problematickom pripojení na Internet
 • Opravené priradenie prístupových práv v inštalátore
 • Zjednodušené otváranie prijatých štúdií v TomoCon Workstation, chýbajúce objekty sa nahrajú automaticky
 • Zjednodušené otváranie prijatých príloh
 • Opravené problémy pri otváraní prijatých štúdií v TomoCon Lite
 • Vyhľadávanie Servisu
 • Diagnostika pripojenia
 • Konzola podporuje SSO (jednotné prihlásenie) pre TomoCon PACS
 • Aktualizované používateľské rozhranie:
  • Všetky nastavenia v jednom dialógovom okne
  • Pridané systémové oznámenia o prichádzajúcich štúdiách (konfigurovateľné)
  • Aktualizované ikony
 • Používateľské nastavenia sú uložené na Servise, lokálne nastavenia sú teraz globálne pre počítač
 • Automatické ukladanie prichádzajúcich štúdií na Konzole je konfigurovateľné iba pre TomoCon Workstation
 • Inštalátor umožňuje zjednodušený výber typu inštalácie
 • Automatické filtrovanie duplicitných odchádzajúcich štúdií na Servise v 24 hodinovom okne
 • Dáta presunuté z priečinka Program Files do priečinka Program Data
 • Vyriešený problém posielania štúdií s veľkým množstvom sérií (optimalizácia práce s databázou)
 • Vylepšené zobrazenie stavu pripojenia na Server
 • Vylepšené pripájanie na Server pri výpadkoch pripojenia na Internet alebo nedostupnosti siete
 • Vyriešený problém s automatickým odosielaním štúdií po DQC transformácii
 • Vyriešený problém s filtrovaním záznamov pri exporte z histórie prenosov
 • Opravené formátovanie detailov inštitúcií
 • Výrazné zrýchlenie spracovania štúdií (kompresia, dekompresia, šifrovanie)
 • Mierne zrýchlenie prenosu objemných štúdií
 • Pridaná možnosť nakonfigurovania komunikačných časov pre všetky DICOM zariadenia
 • Opravená chyba pri odosielaní štúdií pomocou rozhrania ActiveX z PACS-u
 • Podpora pre automatické zasielanie štúdií pre zber radiačnej záťaže
 • Možnosť okamžitého zmazania automaticky odoslanej štúdie
 • Opravená chyba pri generovaní jedinečných mien dočasných súborov
 • Pri problémoch s prihlásením sa na Servis sa dá prihlásenie zrušiť bez toho, aby sa Konzola zavrela. Takto sú dostupné nastavenia Konzoly.
 • Opravy chýb
  • Dočasné súbory pri ukladaní štúdie na PACS alebo TomoCon Workstation
  • Nastavenie adresárov pre štúdie a prílohy
 • Optimalizácia manažmentu dočasných súborov
 • Opravy chýb
  • Server komunikačný problém súvisiaci s diagnostickými údajmi
  • Problém s autorizačnou frázou pri aktualizácií Servisu nainštalovaného ako Windows služba
 • Po zmene autorizačnej frázy k súkromnému kľúču na Servise sa v procese pokračuje aj keď sa zistí, že fráza sa nezmenila
 • Opravy chýb
  • Zmazávanie nedokončených štúdií (odosielanie) z databázy pri štarte Servisu (automatické odosielanie)
  • Zmazávanie štúdií na odoslanie z pracovnej databázy potom ako je dokončená
 • Automatické aktualizácie TomoCon Lite
 • Záznamy - nové riadky kompatibilné s Windows
 • Výber inštitúcie pomocou stromového ovládacieho prvku a vyhľadávania podľa podobnosti
 • Oznámenia systému
 • Zakázané zmazávanie štúdií pomocou dvojkliku
 • Podpora pre posielanie diagnostických údajov
 • Možnosť nainštalovať Servis ako Windows službu
 • Neoficiálna podpora pre Windows XP
 • Automatické mazanie starých uzavretých štúdií zo Servisu
 • Kompatibilita s HP Protect Tool Security Manager
 • Problém prichádzajúcich štúdií počas reštartu Servisu
 • Zostava pre Popísané štúdie
 • Nájdenie Microsoft Excel pre výstupy
 • Aktualizované Apache httpd, OpenSSL
 • Komunikácia presmerovaná na https
 • TomoCon Lite 20
 • Pri prijatí štúdie zo zariadenia DICOM sa viac nekontroluje adresa IP čím sa umožní príjem zo záložných PACSov
 • Kvôli lepšej kompatibilite so servermi proxy je východzia hodnota DisableExpect100Continue nastavená na 1
 • Konverzia textov s diakritikou (Utf-8 ↔ Windows Unicode)
 • Cesty k súborom s diakritikou
 • Ukladanie počtu obrázkov v sérií do záznamu o štúdií na prenos kvôli kompatibilite so starými klientmi
 • Jazykové knižnice pre TomoCon Lite
 • Transformácia databázy upozornení
 • Synchronizácia pri automatickom prijímaní štúdie zo zariadenia DICOM (prijímaná štúdia nebola pridaná)
 • Pridaný počet prijatých obrázkov pre sériu DICOM
 • Zmazanie štúdií DICOM v stave offline a unavailable zo zoznamu pri vyhľadávaní
 • Integrácia Robota (automatizácie) do Servisu
 • Aktualizácia knižnice DCMTK a komunikácie DICOM kvôli lepšej kompatibility a podpore “veľkých” objektov
 • Rozhranie ActiveX pre odosielanie štúdií
 • Konfigurácia nastavení Servisu
 • Vylepšená kompatibilita s proxy servermi Squid
 • Automatické zmazávanie uzavretých štúdií po 14 dňoch
 • 1.8.6.3103 (2. máj 2013) - oprava chýb (migrátor)
 • 1.8.6.3030 (4. apríl 2013) - maďarské vydanie, oprava chýb
 • 1.8.5.2491 (27. júl 2012) - oprava chýb
 • 1.8.4.2012 (23. jún 2012) - oprava chýb (migrátor)
 • 1.8.3.2415 (25. apríl 2012) - rozhranie ActiveX pre Koznolu, oprava chýb
 • 1.8.3.2385 (26. marec 2012) - Server
 • 1.8.0.2341 (17. február 2012) - Robot, TomoCon Lite 3.0.16
 • 1.7.2.2327 (13. február 2012) - oprava chýb
 • 1.8.0.2302 (14. november 2011) - veľké štúdie, priority, vylepšený prenos a indikácia, QuickSupport
 • 1.7.2.1657 (8. jún 2010) - oprava chýb
 • 1.7.1 (13. máj 2010) - oprava chýb
 • 1.7 (4. máj 2010) - TomoCon Lite 3.0.15, DICOM dir
 • 1.6 (26. marec 2010) - Správy, Oznámenia, Kontakty, Správa používateľov pomocou Konzoly, YAMI
 • 1.5.3 (13. august 2009) - oprava chýb
 • 1.5.2 (7. júl 2009) - bitfields, oprava chýb
 • 1.5.1 (2. apríl 2009) - oprava chýb
 • 1.5 (25. marec 2009) - používatelia, záloha Servera, vlajky a názvy krajín
 • 1.4.4 (19. január 2009) - oprava chýb
 • 1.4.3 (1. október 2008) - oprava chýb
 • 1.4.2 (19. september 2008) - oprava chýb
 • 1.4.1 (18. august 2008) - viacero serverov
 • 1.3.1 (13. jún 2008) - kontrola rodného čísla
 • 1.3.0.1 (30. apríl 2008) - oprava chýb (inštalátor)
 • 1.2.1 (29. február 2008) - Sprievodca odpoveďou, výnimky Firewallu, Robot
 • 1.2 (29. november 2007) - Záznamy histórie
 • 1.1.5 (16. august 2007)
 • 1.1.3 (25. júl 2007)
 • 1.1.2 (12. jún 2007)
 • 1.1.1.3 (30. apríl 2007)
 • 1.1.1.2 (28. apríl 2007)
 • 1.1.1.1 (13. apríl 2007) - český jazyk
 • 1.1.1 (10. november 2006) - prihlasovanie sa do TomoCon PACS
 • 1.1.0.2 (28. jún 2006) - podobnosť štúdií
 • 1.1 (25. máj 2006) - obľúbené inštitúcie, bzip2
 • 1.0.1 (22. apríl 2006) - podpora proxy
 • 0.3 (1. február 2006)
 • 0.2 (27. január 2006)
 • 0.1 (7. november 2005) - prvé vydanie
 • sk/history.txt
 • Posledná úprava: 2023/03/08 15:06
 • od Pavel Machyniak