Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
sk:troubleshootingserverconnection [2020/01/24 17:47]
Pavel Machyniak [Predpoklad]
sk:troubleshootingserverconnection [2020/01/24 17:50] (aktuálne)
Pavel Machyniak [Predpoklad]
Riadok 6: Riadok 6:
 ===== Predpoklad ===== ===== Predpoklad =====
   * //Service T3C// a //Konzola T3C// sú spustené   * //Service T3C// a //Konzola T3C// sú spustené
-  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov so spojením s centrálnym //Serverom T3C// pomocou ​oranžovej ​ikony v pravom dolnom rohu aplikácie+  * V //Konzole T3C// je indikácia problémov so spojením s centrálnym //Serverom T3C// pomocou ikony {{:​wiki:​connection-noserver.png?​15|}} ​v pravom dolnom rohu aplikácie
  
 ===== Možné príčiny a riešenia ===== ===== Možné príčiny a riešenia =====