Riešenie problémov so spojením so Servisom T3C

  • Konzola T3C je spustená
  • V Konzole T3C je indikácia problémov so spojením so Servisom T3C pomocou ikony v pravom dolnom rohu aplikácie
  • Servis T3C nie je spustený
  • Chybná konfigurácia pripojenia na Servis T3C
  • Komunikácia so Servisom T3C je blokovaná Firewall-om

Servis T3C

Prosím overte či je Servis T3C spustený

Konfigurácia pripojenia

Pokiaľ je Servis T3C nainštalovaný na inom počítači, uistite sa, že je Konzola T3C nakonfigurovaná tak, aby sa pripájal na Servis T3C na vzdialenom počítači.

Firewall

Sieťovú komunikáciu môže blokovať Firewall. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v Konzole T3C vyberte v ponuke Pohľad/Aktualizovať. Pokiaľ je Servis T3C nainštalovaný na inom počítači, spojenie môže blokovať Firewall umiestnený na vzdialenom počítači, ako aj Firewall umiestnený na sieti.