sk:troubleshootingserviceconnection

Riešenie problémov spojenia so Servisom T3C

  • Konzola T3C je spustená
  • V Konzole T3C je indikácia problémov spojenia so Servisom T3C pomocou ikony v pravom dolnom rohu aplikácie
  • Servis T3C nie je spustený
  • Chybná konfigurácia pripojenia na Servis T3C
  • Komunikácia so Servisom T3C je blokovaná Firewall-om

Prosím overte či je Servis T3C spustený.

Pokiaľ je Servis T3C nainštalovaný na inom počítači, uistite sa, že je Konzola T3C nakonfigurovaná tak, aby sa pripájal na Servis T3C na vzdialenom počítači.

Sieťovú komunikáciu môže blokovať Firewall ktorý je buď súčasťou operačného systému Microsoft Windows alebo antivírového programu. Skúste dočasne Firewall vypnúť a overiť spojenie - v Konzole T3C vyberte v ponuke Pohľad/Aktualizovať. Pokiaľ je Servis T3C nainštalovaný na inom počítači, spojenie môže blokovať Firewall umiestnený na vzdialenom počítači, ako aj Firewall umiestnený v sieti.

  • sk/troubleshootingserviceconnection.txt
  • Posledná úprava: 2021/02/16 11:41
  • od Pavel Machyniak