Politika je zakódována v textovém řetězci. V něm jsou zaměněny klíčová slova za identifikátory získané z ukládaného snímku DICOM studie nebo přílohy. Řetězec může obsahovat i oddělovač adresářů. Znaky které nejsou platné pro názvy souborů a adresářů budou nahrazeny.

 • Formát pro datum je RRRRMMDD kde:
  • RRRR - rok (4 číslice doplněny 0)
  • MM - měsíc (2 číslice doplněny 0)
  • DD - den (2 číslice doplněny 0)
  • Např.: 20201202 = 2. prosince 2020
 • Formát pro datum a čas je RRRRMMDDHHNNSS kde:
  • RRRRMMDD formátování stejné jako pro datum
  • HH - hodina (2 číslice doplněny 0)
  • NN - minuta (2 číslice doplněny 0)
  • SS - sekunda (2 číslice doplněny 0)
  • Např.: 19410106134501 = 6. ledna 1941, 13:45:01

Seznam klíčových slov:

 • <taskId> - jedinečný identifikátor úlohy (číslo v rozlišení 64 bitů)
 • <currentDate> - aktuální datum
 • <currentDatetime> - aktuální datum a čas
 • <institutionId> - ID instituce (formát prefix#číslo, např. sk#1)
 • <institutionName> - název instituce
 • <institutionCountry> - krajina sídla instituce
 • <institutionCounty> - okres sídla instituce
 • <institutionCity> - město sídla instituce
 • <studyUid32> - vygenerované jedinečné ID pro studii (číslo v rozlišení 32 bitů)
 • <studyUid64> - vygenerované jedinečné ID pro studii (číslo v rozlišení 64 bitů)
 • <studyUid128> - vygenerované jedinečné ID pro studii (číslo v rozlišení 128 bitů)
 • <patientName> - jméno pacienta
 • <patientId> - ID pacienta
 • <studyId> - ID studie (DICOM Study ID)
 • <studyUid> - jedinečné ID studie (DICOM Study Instance UID)
 • <studyDate> - datum studie
 • <studyDatetime> - datum a čas studie
 • <seriesUid32> - vygenerované jedinečné ID pro sérii (číslo v rozlišení 32 bitů)
 • <seriesUid64> - vygenerované jedinečné ID pro sérii (číslo v rozlišení 64 bitů)
 • <seriesUid128> - vygenerované jedinečné ID pro sérii (číslo v rozlišení 128 bitů)
 • <seriesIndex> - index série v rámci studie (číslo od 0, minimálně 3 číslice doplněny 0)
 • <seriesUid> - jedinečné ID série (DICOM Series Instance UID)
 • <seriesNumber> - číslo série
 • <seriesModality> - modalita série
 • <seriesDate> - datum série
 • <seriesDatetime> - datum a čas série
 • <imageUid32> - vygenerované jedinečné ID pro snímků (číslo v rozlišení 32 bitů)
 • <imageUid64> - vygenerované jedinečné ID pro snímků (číslo v rozlišení 64 bitů)
 • <imageUid128> - vygenerované jedinečné ID pro snímků (číslo v rozlišení 128 bitů)
 • <imageIndex> - index snímku v rámci série (číslo od 0, minimálně 4 číslice doplněné 0)
 • <fileIndex> - index snímku v rámci celé studie (číslo od 0, minimálně 8 číslic doplněné 0)
 • <attachmentUid32> - vygenerované jedinečné ID pro přílohu (číslo v rozlišení 32 bitů)
 • <attachmentUid64> - vygenerované jedinečné ID pro přílohu (číslo v rozlišení 64 bitů)
 • <attachmentUid128> - vygenerované jedinečné ID pro přílohu (číslo v rozlišení 128 bitů)
 • <attachmentIndex> - index přílohy v rámci studie (číslo od 0, minimálně 4 číslice doplněné 0)
 • <attachmentName> - název přílohy

Například:

 • <taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm ukládá snímky ve formátu index série, index snímek. První snímek první série se bude jmenovat 000-0000.dcm.
 • <studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex> - vytvoří adresář podle data studie, v něm vytvoří podadresář s UID studie, ID pacienta a aktuálním datem ukládání. Pod něj ukládá snímky ve formátu index série a index snímek bez koncovky.
 • <taskId>/<attachmentName> - vytvoří adresář pro ID úlohy a v něm uloží přílohy pod jejich původním názvem, např. správa.pdf.
 • cs/guideimagefilenamepolicy.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/25 20:42
 • autor: Pavel Machyniak