Politika je zakódovaná v textovom reťazci. V ňom sú zamenené kľúčové slová za identifikátory získané z ukladaného snímku DICOM štúdie alebo prílohy. Reťazec môže obsahovať aj oddeľovač adresárov. Znaky ktoré nie sú platné pre názvy súborov a adresárov budú nahradené.

 • Formát pre dátum je RRRRMMDD kde:
  • RRRR - rok (4 číslice doplnené 0)
  • MM - mesiac (2 číslice doplnené 0)
  • DD - deň (2 číslice doplnené 0)
  • Napr.: 20201202 = 2. decembra 2020
 • Formát pre dátum a čas je RRRRMMDDHHNNSS kde:
  • RRRRMMDD formátovanie rovnaké ako pre dátum
  • HH - hodina (2 číslice doplnené 0)
  • NN - minúta (2 číslice doplnené 0)
  • SS - sekunda (2 číslice doplnené 0)
  • Napr.: 19410106134501 = 6. januára 1941, 13:45:01

Zoznam kľúčových slov:

 • <taskId> - jedinečný identifikátor úlohy (číslo v rozlíšení 64 bitov)
 • <currentDate> - aktuálny dátum
 • <currentDatetime> - aktuálny dátum a čas
 • <institutionId> - ID inštitúcie (formát prefix#číslo, napr. sk#1)
 • <institutionName> - názov inštitúcie
 • <institutionCountry> - krajina sídla inštitúcie
 • <institutionCounty> - okres sídla inštitúcie
 • <institutionCity> - mesto sídla inštitúcie
 • <studyUid32> - vygenerované jedinečné ID pre štúdiu (číslo v rozlíšení 32 bitov)
 • <studyUid64> - vygenerované jedinečné ID pre štúdiu (číslo v rozlíšení 64 bitov)
 • <studyUid128> - vygenerované jedinečné ID pre štúdiu (číslo v rozlíšení 128 bitov)
 • <patientName> - meno pacienta
 • <patientId> - ID pacienta
 • <studyId> - ID štúdie (DICOM Study ID)
 • <studyUid> - jedinečné ID štúdie (DICOM Study Instance UID)
 • <studyDate> - dátum štúdie
 • <studyDatetime> - dátum a čas štúdie
 • <seriesUid32> - vygenerované jedinečné ID pre sériu (číslo v rozlíšení 32 bitov)
 • <seriesUid64> - vygenerované jedinečné ID pre sériu (číslo v rozlíšení 64 bitov)
 • <seriesUid128> - vygenerované jedinečné ID pre sériu (číslo v rozlíšení 128 bitov)
 • <seriesIndex> - index série v rámci štúdie (číslo od 0, minimálne 3 číslice doplnené 0)
 • <seriesUid> - jedinečné ID série (DICOM Series Instance UID)
 • <seriesNumber> - číslo série
 • <seriesModality> - modalita série
 • <seriesDate> - dátum série
 • <seriesDatetime> - dátum a čas série
 • <imageUid32> - vygenerované jedinečné ID pre snímok (číslo v rozlíšení 32 bitov)
 • <imageUid64> - vygenerované jedinečné ID pre snímok (číslo v rozlíšení 64 bitov)
 • <imageUid128> - vygenerované jedinečné ID pre snímok (číslo v rozlíšení 128 bitov)
 • <imageIndex> - index snímku v rámci série (číslo od 0, minimálne 4 číslice doplnené 0)
 • <fileIndex> - index snímku v rámci celej štúdie (číslo od 0, minimálne 8 číslic doplnené 0)
 • <attachmentUid32> - vygenerované jedinečné ID pre prílohu (číslo v rozlíšení 32 bitov)
 • <attachmentUid64> - vygenerované jedinečné ID pre prílohu (číslo v rozlíšení 64 bitov)
 • <attachmentUid128> - vygenerované jedinečné ID pre prílohu (číslo v rozlíšení 128 bitov)
 • <attachmentIndex> - index prílohy v rámci štúdie (číslo od 0, minimálne 4 číslice doplnené 0)
 • <attachmentName> - názov prílohy

Napríklad:

 • <taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm - vytvorí adresár pre ID úlohy a v ňom ukladá snímky vo formáte index série, index snímku. Prvý snímok prvej série sa bude volať 000-0000.dcm.
 • <studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex> - vytvorí adresár podľa dátumu štúdie, v ňom vytvorí podadresár s UID štúdie, ID pacienta a aktuálnym dátumom ukladania. Pod neho ukladá snímky vo formáte index série a index snímku bez koncovky.
 • <taskId>/<attachmentName> - vytvorí adresár pre ID úlohy a v ňom uloží prílohy pod ich pôvodným názvom, napr. správa.pdf.
 • sk/guideimagefilenamepolicy.txt
 • Posledná úprava: 2021/03/01 12:07
 • od Pavel Machyniak