cs:newinstallationwithexistingregistration

Instalace s registrací ze zálohy

V rámci organizace lze nainstalovat pouze jeden uzel Služby T3C z důvodu konzistence dat a komunikace se Serverem T3C. Pokud potřebujete nainstalovat více uzlů, nainstalujte Službu T3C na server a na ostatní počítače nainstalujte pouze Konzoly T3C.

Kvůli kompatibilitě přenášených dat mezi klienty systému T3C není možné používat starší verzi aplikace, než tu, co jste již používali. Vždy doporučujeme instalovat pouze aktuální verzi.

 • Registrační soubory ze zálohy, jsou to: pk.pem a main.conf
 • Autorizační frázi pro soukromý klíč, pokud je ní zajištěn
 • Oprávnění správce operačního systému Microsoft Windows

Tento postup instalace se vztahuje na T3C od verze 13.

 • Spusťte instalační program
 • Vyberte jazyk
 • Vyberte typ instalace
  • Nainstalovat pouze Konzolu
   • Vyberte, pokud již máte ve své organizaci nainstalovaný server (hlavní komunikační uzel T3C) a chcete nainstalovat dalšího klienta
  • Nainstalovat všechny komponenty
   • Vyberte, pokud se jedná o jedinou instalaci pro organizaci nebo o instalaci serveru pro organizaci
   • Nevybírejte, pokud se jedná o jinou instalaci klienta v rámci organizace
 • Potvrďte cílovou složku pro instalaci
 • Nainstalujte
 • Pokud jste instalovali všechny součásti:
  • Na konci instalace se spustí aktivace registrace, zrušte ji
  • Zkopírujte registraci do složky %PROGRAMDATA%\TatraMed Software\T3C\Service\conf
  • Zkontrolujte, zda se ve složce Service\conf nacházejí soubory pk.pem a main.conf
  • Znovu spusťte instalaci, čímž umožníte aktualizaci konfiguračních souborů na nejnovější verzi

Po úspěšné instalaci si prosím zazálohujte základní konfiguraci a soukromý klíč.

 • cs/newinstallationwithexistingregistration.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/16 14:30
 • autor: Pavel Machyniak