sk:newinstallationwithexistingregistration

Inštalácia s registráciou zo zálohy

V rámci organizácie je možné inštalovať len jeden uzol Servisu T3C kvôli konzistentnosti údajov a komunikácie so Serverom T3C. V prípade, že je potrebné inštalovať viacero uzlov, nainštalujte Servis T3C na server a na ostatné počítače inštalujte už len Konzoly T3C.

Kvôli kompatibilite prenášaných údajov medzi klientmi systému T3C nie je možné používať staršiu verziu aplikácie, než tú, čo ste už používali. Vždy odporúčame inštalovať len aktuálnu verziu.

 • Registračné súbory zo zálohy, sú to: pk.pem a main.conf
 • Autorizačnú frázu pre súkromný kľúč, pokiaľ je ňou zabezpečený
 • Privilégia správcu pre operačný systém Microsoft Windows

Tento postup inštalácie platí pre T3C od verzie 13.

 • Spustite inštalátor
 • Zvoľte jazyk
 • Zvoľte typ inštalácie
  • Nainštalovať iba Konzolu
   • Zvoľte ak v rámci organizácie už máte nainštalovaný server (hlavný komunikačný uzol T3C) a chcete nainštalovať ďalšieho klineta
  • Nainštalovať všetky komponenty
   • Zvoľte ak je toto jediná inštalácia pre organizáciu alebo inštalácia servera pre organizáciu
   • Nevyberajte, pokiaľ je toto ďalšia inštalácia klienta v rámci organizácie
 • Potvrďte cieľový priečinok pre inštaláciu
 • Nainštalujte
 • Ak ste inštalovali všetky komponenty:
  • Na konci inštalácie sa spustí aktivácia registrácie inštitúcie, zrušte ju
  • Skopírujte registráciu do priečinka %PROGRAMDATA%\TatraMed Software\T3C\Service\conf
  • Skontrolujte, či sa v priečinku Service\conf nachádzajú súbory pk.pem a main.conf
  • Znova spustite inštaláciu, čím umožníte aktualizáciu konfiguračných súborov na najnovšiu verziu

Po úspešnej inštalácií si prosím odzálohujte aktualizovanú konfiguráciu a súkromný kľúč.

 • sk/newinstallationwithexistingregistration.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 14:31
 • od Pavel Machyniak