Nová inštalácia s pripravenou registráciou

V rámci organizácie je možné inštalovať len jeden uzol Servisu T3C kvôli konzistentnosti údajov a komunikácie s centrálnym Serverom T3C. V prípade, že je potrebné inštalovať viacero uzlov, nainštalujte Servis T3C na server a na ostatné počítače inštalujte už len Konzoly T3C.

 • Pripravenú registráciu do systému T3C, ktorá musí obsahovať súbory pk.pem a main.conf
 • Autorizačnú frázu pre súkromný kľúč, pokiaľ bola použitá v čase vytvorenia registrácie
 • Privilégia správcu pre operačný systém Windows

Registrácia obsahuje z hľadiska bezpečnosti citlivé údaje a preto ju nie je možné zaslať obyčajným emailom, ale je potrebné bezpečné doručenie:

 • Pomocou zašifrovaného emailu: potrebujeme od Vás emailovú adresu s digitálnym podpisom (S/MIME) s podporou pre šifrovanie. Stačí poslať takto podpísaný email na adresu t3c@tatramed.sk
 • Pomocou vzdialenej správy TeamViewer, ktorý je aj súčasťou inštalácie Konzoly T3C: po nainštalovaní Konzoly T3C, spustite z ponuky Pomoc/Vzdialená podpora…, potom nám zavolajte na technickú podporu pre T3C +421-2-602 023 44.

Tento postup inštalácie platí pre T3C od verzie 12.

 • Spustite inštalátor
 • Zvoľte jazyk
 • Zvoľte typ inštalácie
  • Nainštalovať iba Konzolu
   • Zvoľte ak v rámci organizácie už máte nainštalovaný server (hlavný komunikačný uzol T3C) a chcete nainštalovať ďalšieho klineta
  • Nainštalovať všetky komponenty
   • Zvoľte ak je toto jediná inštalácia pre organizáciu alebo inštalácia servera pre organizáciu
   • Nevyberajte, pokiaľ je toto ďalšia inštalácia klienta v rámci organizácie
 • Potvrďte cieľový priečinok pre inštaláciu
 • Nainštalujte
 • Ak ste inštalovali všetky komponenty:
  • Na konci inštalátor vyhlási, že nenašiel registrátor, čo je v poriadku, registrácia už je pripravená
  • Rozbaľte registráciu do priečinku %PROGRAMDATA%\TatraMed Software\T3C\Service\conf
  • Skontrolujte, že v priečinku Service\conf sa nachádzajú súbory pk.pem a main.conf