cs:troubleshootingmigration

Problémy při aktualizaci údajů

Abyste se vyhnuli problémům s poškozenými záznamy, doporučujeme udržovat jen nezbytný počet záznamů v systému. Jinak se aplikace může stát pomalou, protože se neustále přenáší velké množství dat. Tzn. smazávat již zpracované studie a zprávy. T3C není ani PACS, ani fakturační/archivační systém, ale komunikační systém pro bezpečný a rychlý přenos objemných DICOM studií.

Při používání systému T3C se může stát, že některé záznamy se stanou nekonzistentní a přestože v běžném provozu se někdy dají použít, při aktualizaci systému takové záznamy nelze automaticky převést. Během aktualizace se postupně konvertují všechny záznamy a jen když tento proces proběhne bez chyb, tak se záznamy přepíší do nové verze. V případě, že nastala jakákoliv chyba, tak se obnoví původní záznamy a zahodí se úspěšně aktualizované záznamy.

Nejčastější důvody vzniku nekonzistence dat:

 • Pád aplikace nebo operačního systému během zápisu dat
 • Chyby na disku, poškození sektorů, selhání zápisů, chyby v ovladačích
 • Příliš vysoké vytížení prostředků a z toho vyplývající „timeout-y“ při zápisu dat

Samotné údaje pro aktualizaci se podle verze nacházejí v následujících složkách:

 • od vere 12, složka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service
 • do verze 12, inštalační složka Servisu T3C (výchozí složka je %ProgramFiles(x86)%\TatraMed Software\T3C\Service)

V případě výskytu problémů, můžete prozkoumat soubor o záznamu aktualizace dat, kde jsou zapsány nalezeny chyby. Je to soubor logs\migrator.log nebo log\migrator.log. Následuje popis aktualizovaných údajů ve složce Service podle verze:

 • Složka jobs nebo study - přenášené studie
  • pokud je problém s jednou konkrétní studií, doporučujeme smazat konkrétní podsložku
  • případně je možné smazat celou složku
 • Složka robot - obsahuje databázi se záznamy o aktuálně probíhajících automatických úlohách. Můžete smazat, možná se některé úlohy nedokončí a bude je třeba zopakovat
 • Soubor messages.db, nebo složka message - databáze se zprávami. Můžete smazat, přijdete o staré zprávy.
 • Soubor rm.db, nebo složka record - databáze se záznamy o přenosech studií. Můžete smazat, přijdete o historii.
 • Soubor notifications.db nebo conf\notification.db - databáze s nastaveními upozornění. Můžete smazat.
 • Soubor users.db nebo conf\user.db - databáze s nastaveními uživatele. Můžete smazat.

Po odstranění problému je třeba spustit instalátor znovu, aby proběhla aktualizace záznamů. Pokud nastanou další chyby, tak je nutné postup zopakovat.

Manuální oprava databází je velmi problematická a časově náročná záležitost se sporným koncem.

 • cs/troubleshootingmigration.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/16 15:04
 • autor: Pavel Machyniak