cs:troubleshootingserverconnection

Řešení problémů spojení se Serverem T3C

Pokud systém T3C dosud pracoval správně a dostupnost se trvale změnila v nějakém čase, ověřte si prosím zda nebyly změny v nastavení sítě, infrastruktury a přístupu na Internet ve Vaší organizaci. Často se stává, že v pondělí ráno přestane fungovat spojení se Serverem T3C kvůli tomu, že o víkendu se dělala údržba nebo výměna infrastruktury, síťových komponent, případně překonfigurování systému.

 • Servis T3C a Konzola T3 jsou spuštěny
 • V Konzole T3C je indikace problémů spojení se Serverem T3C pomocí ikony v pravém dolním rohu aplikace
 • Problémy s připojením na Internet nebo překladem adres
 • Server T3C má krátkodobý výpadek, nebo je přetížen
 • Servis T3C se připojuje na Internet pomocí proxy, který momentálně nepracuje, nebo se změnilo jeho nastavení, případně autorizace
 • Komunikace je blokována Firewall-em

Otevřete si internetový prohlížeč a zkuste přistoupit k několika stránkám na Internetu. V případě problémů kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení k Internetu, případně síťového správce.

Zjistěte dostupnost Serveru T3C na adrese https://cs.t3c.sk nebo https://cs.t3c.cz:

 • Zobrazí-li se stránka s logem T3C v zeleném kruhu, připojení je v pořádku
 • Zobrazí-li se stránka s logem T3C v oranžovém kruhu, server může být krátkodobě přetížen
 • Zobrazí-li se stránka s logem T3C v červeném kruhu, případně se nezobrazí žádná stránka:
  • Chyba při překladu adres:
   • V příkazovém řádku spusťte nslookup
   • Zadejte adresu cs.t3c.sk nebo cs.t3c.cz
   • Ověřte že se přeloží na 52.232.111.202
  • Server je blokován - zkuste přístup z jiné sítě, případně jiného zařízení
  • Server má výpadek, nebo je připojení momentálně přetížené - vyzkoušejte později

Pokud je dostupnost Serveru T3C v pořádku, ale Servis T3C nekomunikuje, může to znamenat problém s proxy serverem. Ověřte si prosím nastavení sítě. Viz také postup pro nastavení proxy serveru.

Pokud je dostupnost Serveru T3C v pořádku, ale Servis T3C nekomunikuje, síťovou komunikaci Servisu T3C může blokovat Firewall. Zkuste dočasně Firewall vypnout a ověřit spojení - v Konzole T3C vyberte v nabídce Pohled/Aktualizovat ze Serveru.

 • cs/troubleshootingserverconnection.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/16 14:59
 • autor: Pavel Machyniak