Tento postup platí pre T3C od verzie 13.
Ak máte staršiu verziu, urobte najskôr aktualizáciu T3C, následne pokračujte podľa tohto postupu.

 • Nastavenie politiky vytvárania názvov súborov pri ukladaní prijatých štúdií môžete zmeniť v konfiguračnom súbore %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf\main.conf (kódovanie textu je UTF-8)
  • Zmeňte alebo pridajte nastavenie robot.imageFilenamePolicy
  • Východzia politika je <taskId>/<seriesIndex>-<imageIndex>.dcm
 • Môžete zmeniť aj politiku pre vytváranie názvov súborov príloh:
  • Zmeňte alebo pridajte nastavenie robot.attachmentFilenamePolicy
  • Východzia politika je <taskId>/<attachmentName>
 • Po zmene je nutné reštartovať Servis T3C
 • sk/guideservicefilenamepolicy.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/25 20:33
 • od Pavel Machyniak