Tento postup platí pro T3C od verze 13.
Pokud máte starší verzi, doporučujeme udělat aktualizaci T3C, následně pokračujte podle tohoto postupu.

Toto nastavení je platné pouze pro aktuálního uživatele operačního systému Microsoft Windows.

  • Nastavení politiky vytváření názvů souborů při ukládání přijatých studií lze změnit v registrech operačního systému Microsoft Windows pod klíčem HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TatraMed Software\T3C\Console\Settings\Store.
  • Změňte nebo přidejte hodnotu FilenamePolicy typu Text
  • Výchozí politika je <studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex>
  • Po změně je nutné restartovat Konzolu T3C
  • cs/guideconsolefilenamepolicy.txt
  • Poslední úprava: 2021/02/25 20:37
  • autor: Pavel Machyniak