Tento postup platí pre T3C od verzie 13.
Ak máte staršiu verziu, urobte najskôr aktualizáciu T3C, následne pokračujte podľa tohto postupu.

Toto nastavenie je platné len pre aktuálneho používateľa operačného systému Microsoft Windows.

  • Nastavenie politiky vytvárania názvov súborov pri ukladaní prijatých štúdií môžete zmeniť v registroch operačného systému Microsoft Windows pod kľúčom HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TatraMed Software\T3C\Console\Settings\Store.
  • Zmeňte alebo pridajte hodnotu FilenamePolicy typu Text
  • Východzia politika je <studyDate>/<studyUid> - <patientId> (<currentDatetime>)/<seriesIndex>-<imageIndex>
  • Po zmene je nutné reštartovať Konzolu T3C
  • sk/guideconsolefilenamepolicy.txt
  • Posledná úprava: 2021/02/25 20:32
  • od Pavel Machyniak