Tento postup platí pro T3C od verze 12.
Pokud máte starší verzi, doporučujeme udělat aktualizaci T3C, následně pokračujte podle tohoto postupu.

 • Vypněte Servis T3C
 • Přesuňte celou podsložku study ze složky %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service na požadované místo
 • Ve složce %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf proveďte v konfiguračním souboru main.conf (kódování textu je UTF-8) následující změny:
  • Přidejte (nebo změňte) nastavení study.directory a zadejte požadovaný adresář. Prosím použijte dopředné lomítka / na oddělení podadresářů (v případě použití zpětných lomítek \ jich třeba zdvojit, protože tento znak slouží ke kódování speciálních znaků), např.:
   study.directory = D:/t3c data/studie
  • nebo:
   study.directory = D:\\t3c data\\studie
 • Uložte změny
 • Spusťte Servis T3C, pokud jste provedli všechny kroky správně, v Konzole by se měly zobrazit původní studie

Po úspěšném překonfigurování a ověření funkčnosti si prosím zazálohujte konfiguraci.

 • cs/guideservicejobstorage.txt
 • Poslední úprava: 2021/02/16 14:51
 • autor: Pavel Machyniak