Tento postup platí pre T3C od verzie 12.

 • Vypnite Servis T3C
 • Presuňte celý podpriečinok study z priečinka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service na požadované miesto
 • V priečinku %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf urobte v konfiguračnom súbore main.conf (kódovanie textu je v UTF-8) nasledovné zmeny:
  • Pridajte (alebo zmeňte) nastavenie study.directory = a zadajte požadovaný adresár. Prosím použite dopredné lomítka / na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok \ ich treba zdvojiť, lebo tento znak slúži na kódovanie špeciálnych znakov), napr.:
   study.directory = D:/t3c data/studie
   study.directory = D:\\t3c data\\studie
  • Uložte zmeny
 • Spustite Servis T3C, pokiaľ ste vykonali všetky kroky správne, v Konzole by sa mali zobraziť pôvodné štúdie

Tento postup platí pre staršie verzie T3C.

 • Vypnite Servis T3C
 • Presuňte celý podpriečinok jobs z miesta, kde je nainštalovaný Servis T3C (zväčša C:\Program Files (x86)\TatraMed s.r.o.\T3C\Service) na požadované miesto
 • V priečinku Servisu T3C urobte v konfiguračnom súbore main.conf (kódovanie textu je v UTF-8) nasledovné zmeny:
  • Pridajte (alebo zmeňte) nastavenie jobs.directory = a zadajte požadovaný adresár. Prosím použite dopredné lomítka / na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok \ ich treba zdvojiť, lebo tento znak služi na kódovanie špeciálnych znakov), napr.:
   jobs.directory = D:/t3c data/studie
   jobs.directory = D:\\t3c data\\studie
  • Uložte zmeny
 • Spustite Servis T3C, pokiaľ ste vykonali všetky kroky správne, v Konzole by sa mali zobraziť pôvodné štúdie