sk:guideservicejobstorage

Tento postup platí pre T3C od verzie 12.
Ak máte staršiu verziu, urobte najskôr aktualizáciu T3C, následne pokračujte podľa tohto postupu.

 • Vypnite Servis T3C
 • Presuňte celý podpriečinok study z priečinka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service na požadované miesto
 • V priečinku %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service\conf urobte v konfiguračnom súbore main.conf (kódovanie textu je UTF-8) nasledovné zmeny:
  • Pridajte (alebo zmeňte) nastavenie study.directory a zadajte požadovaný adresár. Prosím použite dopredné lomítka / na oddelenie podadresárov (v prípade použitia spätných lomítok \ ich treba zdvojiť, lebo tento znak slúži na kódovanie špeciálnych znakov), napr.:
   study.directory = D:/t3c data/studie
  • alebo:
   study.directory = D:\\t3c data\\studie
 • Uložte zmeny
 • Spustite Servis T3C, pokiaľ ste vykonali všetky kroky správne, v Konzole by sa mali zobraziť pôvodné štúdie

Po úspešnom prekonfigurovaní a overení funkčnosti si prosím odzálohujte konfiguráciu.

 • sk/guideservicejobstorage.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 13:28
 • od Pavel Machyniak