sk:moveinstallationwithregistration

Presun so zachovaním konfigurácie

V rámci organizácie je možné inštalovať len jeden uzol Servisu T3C kvôli konzistentnosti údajov a komunikácie se Serverom T3C. V prípade, že je potrebné inštalovať viacero uzlov, nainštalujte Servis T3C na server a na ostatné počítače inštalujte už len Konzoly T3C.

Kvôli kompatibilite prenášaných údajov medzi klientmi systému T3C nie je možné používať staršiu verziu aplikácie, než tú, čo ste už používali. Vždy odporúčame inštalovať len aktuálnu verziu.

 • Prístup k pôvodnej inštalácií Servisu T3C
 • Autorizačnú frázu k súkromnému kľúču, pokiaľ je ňou zabezpečený
 • Privilégia správcu pre operačný systém Microsoft Windows na cieľovom počítači

Počas presunu inštalácie T3C nebudú služby systému T3C dostupné.

Tento postup platí pre T3C od verzie 12.
Ak máte staršiu verziu, urobte najskôr aktualizáciu T3C, následne pokračujte podľa tohto postupu.

 • Na pôvodnom počítači ukončite prácu so systémom T3C, zavrite Konzolu T3C a vypnite Servis T3C (spustite správcu lokálnych služieb Windows a ukončite službu T3C Service)
 • Vytvorte zálohu konfigurácie na pôvodnom počítači
 • Ďalej prosím postupujte podľa postupu pre obnovu inštalácie zo zálohy
 • Po úspešnej inštalácií je dôležité zabezpečiť, aby sa Servis T3C už viac na pôvodnom počítači nespúšťal:
  • Odinštalujte systém T3C
  • Zmažte registráciu ktorá sa z bezpečnostných dôvodov ponechá aj po odinštalovaní - zmažte priečinok kde bol nainštalovaný systém T3C
 • sk/moveinstallationwithregistration.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 14:31
 • od Pavel Machyniak