sk:restoreinstallationfrombackup

Obnovenie inštalácie zo zálohy

Tento postup použite v prípade, že ste prišli o pôvodnú inštaláciu.

V rámci organizácie je možné inštalovať len jeden uzol Servisu T3C kvôli konzistentnosti údajov a komunikácie so Serverom T3C. V prípade, že je potrebné inštalovať viacero uzlov, nainštalujte Servis T3C na server a na ostatné počítače inštalujte už len Konzoly T3C.

Kvôli kompatibilite prenášaných údajov medzi klientmi systému T3C nie je možné používať staršiu verziu aplikácie, než tú, čo ste už používali. Vždy odporúčame inštalovať len aktuálnu verziu.

 • Zálohu dát, resp. konfigurácie. Musí obsahovať súbory pk.pem a main.conf
 • Autorizačnú frázu pre súkromný kľúč, pokiaľ je ňou zabezpečený
 • Privilégia správcu pre operačný systém Microsoft Windows
 • Postupujte prosím podľa návodu pre novú inštaláciu s registráciou zo zálohy až po krok, kde sa aplikuje pripravená registrácia
 • Ďalšie kroky závisia od toho, akú verziu dát máte v zálohe. Pokiaľ neviete, identifikujete ju tak, že otvoríte súbor main.conf a prečítate údaj data.version
 • Ak máte plnú zálohu, t.j. priečinok Service, skopírujte ho do priečinka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C
 • Ak máte iba zálohu konfigurácie, t.j. priečinok conf, skopírujte ho do priečinka %ProgramData%\TatraMed Software\T3C\Service
 • Uistite sa, že boli skopírované súbory main.conf a pk.pem do priečinka conf
 • Skopírujte dáta zo zálohy do priečinka kde ste nainštalovali T3C (východzí priečinok je %ProgramFiles(x86)%\TatraMed Software\T3C\Service). Neprepisujte žiadne binárne súbory, ktoré sa v cieľovom priečinku už nachádzajú
 • Uistite sa, že boli skopírované súbory main.conf a pk.pem
 • Teraz je nevyhnutné spustiť inštalátor ešte raz, pretože je potrebné previesť údaje do nového formátu. Zvoľte inštaláciu všetkých komponentov
 • Pokiaľ je súkromný kľúč chránený autorizačnou frázou, inštalátor si vypýta autorizačnú frázu
 • V poslednom kroku inštalácie sa vykoná transformácia údajov. V prípade, že sa pri nej vyskytli chyby, pokračujte prosím podľa tohoto postupu
 • sk/restoreinstallationfrombackup.txt
 • Posledná úprava: 2021/02/16 14:32
 • od Pavel Machyniak